Usługi geodezyjne

Świadczymy usługi geodezyjne. Wykonujemy m.in. mapy do celów projektowych (tradycyjne i cyfrowe), mapy do celów prawnych oraz do projektów przyłączy mediów. Oferujemy też pomiary powykonawcze obiektów budowlanych, tyczenie budynków, podziały nieruchomości oraz powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne. Zajmujemy się także weryfikacją stanu prawno-geodezyjnego gruntów rolnych, inwestycyjnych i budowlanych.

Klocki